Подати заявку

Правила проведення премії Ukrainian Recruitment Awards

Інформація про організатора та виконавця Премії Ukrainian Recruitment Awards.

Ukrainian Recruitment Awards (надалі по тексту - Премія) — щорічний конкурс серед фахівців з рекрутменту.

Організатором і виконавцем премії Ukrainian Recruitment Awards є ТОВ “Джубл СНГ”, яке зареєстровано відповідно до законодавства України за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, будинок 7-А, код за ЄДРПОУ 38077326 (надалі по тексту – Організатор).

Порядок і спосіб інформування про умови та зміну умом Премії

Інформування щодо Правил та умов Премії, а також внесення змін до них, здійснюється на web-сайті, який знаходиться в мережі Інтернет за наступною адресою: https://ura.jooble.org (надалі - Сайт), а також додатково може здійснюватися на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів електронною поштою, смс, Viber повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних телефонів, шляхом розміщення зовнішньої реклами, розміщення реклами в соціальних мережах, веб-сайтах третіх осіб, тощо.

Територія, строки та процедура проведення Премії

Премія, включаючи всі її етапи, проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим (надалі по тексту – Територія) з 00 годин 00 хвилин 01.07.2021 по 23 годину 59 хвилин 59 секунд 31.08.2021 року включно за місцевим Київським часом відповідно до Правил Премії.

Термін проведення Премії може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

Умови участі :

Для участі у Премії Учаснику необхідно заповнити аплікаційну форму на Сайті Премії https://ura.jooble.org у відповідній номінації, заповнивши всі поля інформацією, яку вказав Організатор.

Участь у Премії відбувається безоплатно всіх для Учасників.

Визначення переможців Премії проводиться лише серед тих Учасників, які виконали всі умови даних Правил протягом періоду проведення Премії.

Організатор визначає номінації премії та залишає за собою право змінювати їх, тобто, змінювати назви, систему оцінки, кількість номінацій, членів журі тощо.

Учасники Премії

Учасниками Премії (надалі по тексту – Учасники Премії або Учасники) є фізичні особи, які: є громадянами України; досягли 18 років; погодилися з Правилами Премії.

Не визнаються Учасниками Премії та не мають права брати в ньому участь:

Учасник Премії зобов'язаний бути особисто присутнім в момент оголошення переможців Премії у номінаціях або мати можливість прийняти аудіо- чи відеодзвінок представника Організатора.

Беручи участь в Премії, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Премії та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Премії та/або отримання призу, тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Премії та отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

Учасник має можливість подавати заявки у декількох номінаціях. Для цього потрібно заповнити окрему заявку в кожну номінацію.

Порядок визначення переможців Премії:

Для проведення Премії та визначення її переможців у всіх номінаціях Організатор створює журі, що складається з українських галузевих фахівців з рекрутменту (надалі по тексту – журі).

Журі у своїх діях керується чинним законодавством України та цими Правилами.

Журі оцінюють заявки, що відповідають критеріям оцінки, вказаним на сайті Премії, та формує список фіналістів.

Список фіналістів у всіх номінаціях оприлюднює Організатор на сайті Премії за наступною адресою: https://ura.jooble.org та сторінках Премії у соціальних мережах не пізніше 23 години 59 хвилин 59 секунд 10.09.2021 року.

Переможці Премії у всіх номінаціях визначаються журі та стають відомі під час церемонії нагородження Премії.

Для визначення переможців Премії у номінаціях кожним із членів журі виставляється експертний бал під час оцінювання заявок Учасників відповідно до 10-бальної шкали, де 1 бал означає найнижчу оцінку, а 10 балів — найвищу.

Рада журі складається із 10 членів, кожен з яких за допомогою бальної системи оцінює заявки, що пройшли етап модерації Організатором.

Кожна з номінацій Премії має Куратора, який водночас є десятим членом журі, та виконує функцію голови журі в конкретній номінації. Склад та голови журі у всіх номінаціях Премії вказуються Організатором на Сайті Премії.

Переможцем у номінації стає заявка, що набрала найбільшу кількість голосів, сумарно присвоєну усіма членами журі, включно із Куратором номінації.

У випадку, якщо декілька заявок в результаті голосування набирають однакову кількість балів, члени журі проводять додаткове голосування за наступною механікою: кожен із суддів, крім Куратора номінації, віддає свій голос, що дорівнює одному балу, обраній заявці. Голос Куратора номінації у цьому випадку дорівнює 5 балам.

Терміни та порядок отримання Призів Премії

Фонд Премії формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

Призовий фонд Премії складається з призів, кількість яких дорівнює кількості визначених Організатором номінацій Премії.

Переможці у всіх номінаціях Премії нагороджуються призами у вигляді статуеток. У разі наявності спонсорів премії та за їхнім бажанням призи можуть бути доповнені заохочувальними подарунками від Спонсорів.

Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю статуеток.

Заміна призів Премії будь-яким іншим благом не допускається.

Призи не видаються за умови невиконання Учасником цих Правил Премії.

Організатор Премії не несе відповідальності за неможливість надання Переможцю Призу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Премії, в т. ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцем Премії були вказані неправильно та/або нерозбірливо, або змінені тощо. При цьому такі Переможці Премії не мають права на одержання від Організатора Премії будь-якої компенсації.

Організатор Премії не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Призів.

Організатор Премії не несе відповідальність за дії третіх осіб, які призвели або можуть призвести до неможливості учасника брати участь у Премії.

Якщо Переможець Премії з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати приз протягом 10 (десяти) календарних днів з дня сповіщення Організатором про результати Премії (в т.ч. якщо номер мобільного телефона та адреса електронної пошти Учасника були не вказані, тощо), такий Учасник не має права на отримання призу, жодних додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора. За даних обставин приз залишається у власності Організатора.

Результати визначення переможців Премії у номінаціях будуть оголошені під час церемонії нагородження переможців у м. Київ 17.09.2021 року. На розсуд Організатора Премії результати можуть також бути оголошені під час прямої трансляції церемонії нагородження переможців в мережі Інтернет на сайтах соціальних мереж Facebook, Youtube чи Instagram.

Результати визначення переможців Премії, що отримають право на отримання Призу, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор Премії гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців.

Організатор Премії не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Премії й прав на отримання Призів. Організатор Премії не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Премії є остаточними та не підлягають перегляду.

Організатор Премії не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, хакерські атаки, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Премії, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

Надання інформації та обробка персональних даних

Для отримання призу в рамках цієї Премії Учасник повинен надати Організатору інформацію (в т.ч. особисті дані), визначену даними Правилами. Учасники самостійно несуть відповідальність за правдивість наданої ними інформації (у тому числі своїх банківських реквізитів, інформації щодо контактів з ними та адреси).

Беручи участь в Премії, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Організатором наданої інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відео- матеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, у разі отримання призу, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

Взявши участь у Премії, Учасники надають Організатору (який є володільцем бази персональних даних) свою згоду на: добровільну, повну і безумовну (беззастережну) згоду на обробку його (її) персональних даних, як суб’єкта персональних даних у значенні Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних (надалі по тексту – БПД). Метою, ціллю та призначенням обробки персональних даних суб’єкта персональних даних в БПД є реалізація підприємницької діяльності Організатора, а також захист від ризиків, які пов’язані з підприємницькою діяльністю, відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та/або статуту Організатора та/або його внутрішніх нормативних документів, а також з метою проведення Премії. Суб’єкт персональних даних БПД надає право Організатору на обробку отриманих від нього персональних даних в обсязі, який визначається останнім на свій розсуд відповідно до сформульованої мети. Суб’єкт персональних даних БПД надає право Організатору на свій розсуд визначати порядок обробки, використання, доступу та поширення (в повному обсязі або частково) персональних даних суб’єкта персональних даних БПД іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними.

Цим суб’єкт персональних даних БПД засвідчує, що він ознайомлений про: включення його (її) персональних даних до БПД Організатора;

Учасник має право:

Порядок і спосіб інформування про зміни умов Премії:

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Премії. Зміни та/або доповнення цих Правил та умов Премії можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про умови Премії. Такі зміни/доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

Якщо будь-яка умова цих Правил не відповідає вимогам чинного законодавства України, або в процесі проведення Премії стає такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства України, в такому випадку має застосовуватися відповідне положення законодавства, при цьому всі інші положення та умови цих Правил залишаються чинними, продовжують діяти і бути обов’язковими для Учасників.

Обмеження відповідальності

Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет-провайдерів, операторів зв'язку, будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких поштові та електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

Інші умови Премії

Беручи участь в Премії, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Премії та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Премії та/або отримання призу,тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Премії та отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Премії всі Учасники Премії погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.

Під час проведення Премії чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Головного переможця на умовах Премії чи будь-яких інших подібних питань щодо Премії.